Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds
På landeveiens grøftekant i sølevann til knes
Et bustehue lyste gult: Å nei, hvor jeg er fin!
Den hadde nettopp speilet seg i sølepytten sin……..

Løvetann
Den første løvetann