Jeg er hvitveis, jeg er lett å se.
Blomsten min er ren og hvit som sne.
Vakre grønne blader har jeg fått.
Derfor kan du kjenne meg så godt…..

Planten er giftig og har blitt brukt utvortes som medisinplante. Den kan gi blemmer og åpne sår.

Hvitveis